Karakter types

De 38 karakter types

Agrimony: opgewekt en vrolijk type die kwellende gedachten verborgen houdt. Dit type doet er alles aan om de sfeer in harmonie te houden

Aspen: vindt het leven een moeizame aangelegenheid. Het leven is een angstige zaak

Beech: wat sarcastisch en onverdraagzaam type. Makkelijk overtuigd van zijn of haar gelijk

Centaury: vreedzaam en edelmoedig. Niet zo goed in staat voor zichzelf op te komen. Verwaarloost hierdoor de eigen taak in het leven.

Cerato: niet te overtuigen van eigen waarde. Wil steeds advies en raad van anderen.

Cherry Plum: werkt in op extreme psychische spanningen.

Chestnut Bud: voor zij die veel haast hebben in het leven. Willen graag steeds aan iets nieuws beginnen.

Chicory: dit type is dromerig, zijn half aanwezig.

Crab Apple: overdreven behoefte aan orde en netheid en hygiene. 

Elm: rustig en solide types, veel zelfvertrouwen.

Gentian: snel ontmoedigd, ziet veel beren o de weg. 

Gorse: heeft een negatieve aanleg, heeft weinig hoop voor de toekomst 

Heather: Soms veel kletsen, heeft veel aandacht voor zichzelf en weinig oog en oor voor anderen.

Holly: Achterdochtig type

Honeysuckle: vindt het moeilijk in het hier en nu te leven, onverwerkte ervaringen uit het verleden blijft hen bezig houden

Hornbeam: het kost veel moeite om iets te doen, maar doet omdat het moet.

Impatiens: snelle mensen, denken snel, handelen snel, ergeren zich snel aan anderen.

Larch: duidelijke faalangst type, vaak erg verlegen en proberen niet op te vallen.

Mimulus: angstige types, praten niet graag en lijden in stilte.

Mustard: melancholie

Oak: een stevige doorzetter, geeft nooit de moed op en laat zich niet ontmoedigen door tegenslag

Olive: types die veel hebben geleden, ze zijn uitgeput.

Pine: het type dat zichzelf altijd de schuld geeft als iets fout gaat. Harde werkers met hoge eisen van zichzelf

Red Chestnut: bezorgd om anderen, en doen zichzelf te kort

Rock Rose: voor noodgevallen bij schrik

Rock Water: perfectionistische types, streng voor zichzelf en anderen.

Scleranturs: Besluitloos type

Star of Bethlehem: remedie voor troost 

Sweet Chestnut: verloren type

Vervain: geestdriftige, harde werker die niet tegen onrecht kan.

Vine: dominante mensen, kunnen moeilijk order accepteren

Walnut: het type dat goed weet wat het wil, maar kan wel aarzelen en hangt erg aan meningen van anderen.

Water violet: arrogant, hooghartig type

White Chestnut: type dat moeilijk kan ontspannen. Wel leergierige types

Wild Oat: op zoek naar een doel in het leven, zien niet de rode draad in het leven

Wild Rose: rustige soms apathische types, geen doel in het leven

Willow: inwendige mopperaar. Hebben het gevoel altijd slachtoffer te zijn. Wrok is naar binnen gericht